Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

Εφαρμόζεται το Εθνικό Μητρώο δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων

Στο Εθνικό Μητρώο το οποίο τηρείται στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Διεύθυνση Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία θα εντάσσονται εφεξής οι δικαιούχοι κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων όπως άλλωστε έχει γίνει γνωστό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, η ένταξη στο Εθνικό Μητρώο θα γίνεται με καταγραφή των δικαιούχων μέσω των ΚΕΠ και σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία, με έλεγχο των δεδομένων από τη Διεύθυνση Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία του υπουργείου Υγείας και μετάπτωση της καταγραφής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής «Τομέας Υγείας και Πρόνοιας, που διαθέτουν οι δήμοι.

Το υπουργείο Υγείας θα πραγματοποιεί διασταύρωση των στοιχείων αυτών και ταυτοποίησή τους μέσω του ΑΜΚΑ. Μετά τη μετάπτωση των δεδομένων θα δημιουργηθεί μία μοναδική ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία και θα αποτελεί το Εθνικό Μητρώο που τηρείται στο υπουργείο Υγείας και με βάση αυτή θα γίνεται η πληρωμή των επιδομάτων στους δικαιούχους μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων. Η επικαιροποίηση των δεδομένων θα γίνεται από τον εκάστοτε ΟΤΑ. Σημειώνεται πως τα παραπάνω προβλέπονται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφεται από τους υπουργούς Οικονομικών Φ. Σαχινίδη, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνη και τους υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π. Τζωρτζάκη και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μ. Μπόλαρη.

Τί πρέπει να κάνουν οι δήμοι

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι δήμοι της χώρας θα πρέπει εντός πέντε ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης να αποστείλουν τα στοιχεία των χρηστών στη Διεύθυνση Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία. Κάθε Δήμος ή Περιφέρεια υποχρεούται εντός 15 ημερών από την παροχή πρόσβασης στο Εθνικό Μητρώο, να διασταυρώσει τα στοιχεία των δικαιούχων του, και να συμπληρώσει από τον φάκελο έκαστου δικαιούχου που τηρεί, τα δικαιολογητικά έγγραφα της παροχής του και τα στοιχεία που λείπουν. Μετά τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου και την απόκτηση πρόσβασης σε αυτό από τους ΟΤΑ, απαγορεύεται η τήρηση από τους τελευταίους, οποιουδήποτε άλλου αρχείου δικαιούχων επιδομάτων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Αξίζει να σημειωθεί πως από 1η Μαΐου 2012, δεν καταβάλλονται επιδόματα σε δικαιούχους που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο.

Όσοι δικαιούχοι επιδόματος δεν καταγράφηκαν μέχρι την ολοκλήρωση διαδικασίας μέσω ΚΕΠ, θα εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο από τον οικείο ΟΤΑ, προσκομίζοντας τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, μετά την παροχή πρόσβασής του στο Εθνικό Μητρώο. Σε όσους ήταν δικαιούχοι των επιδομάτων αυτών κατά τον χρόνο που οι ΟΤΑ απέκτησαν πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο, και για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν καταγραφεί σ’ αυτό, όταν εγγραφούν, το επίδομα θα καταβάλλεται αναδρομικά για το χρονικό διάστημα που το δικαιούνται και δεν το έχουν λάβει. Από κει και πέρα, μέχρι τις 30 Απριλίου 2012, και με μέριμνα των οικείων ΟΤΑ, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι επιστροφές των επιδομάτων, που δεν πληρώθηκαν με πίστωση των λογαριασμών πληρωμών. Από την 1 Μαΐου, η καταβολή επιδομάτων των δικαιούχων θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με πίστωση λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου. Οι λογαριασμοί πληρωμών θα τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα ή γραφεία ταχυδρομικών επιταγών (ΕΛΤΑ) με δικαίωμα επιλογής από τον δικαιούχο. Μετά την 1 Μαΐου 2012, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη, η με διαφορετικό τρόπο καταβολή των επιδομάτων. Ο αρμόδιος για την πληρωμή επιδομάτων Δήμος ή Περιφέρεια, είναι υποχρεωμένος να επιλέξει τη διαχειρίστρια Τράπεζα και υποχρεούνται να υλοποιεί τις προδιαγραφές λειτουργίας της diaspay σε συνεργασία με τη ΔΙΑΣ ΑΕ. Για την πραγματοποίηση των πληρωμών, έκαστος ΟΤΑ θα ορίσει τραπεζικό λογαριασμό στη διαχειρίστρια Τράπεζα, τον οποίο θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο για την καταβολή των επιδομάτων.

Γιάννης ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
evdomi.gr, 20/4/2012

   


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου